Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.tennisterritory.com

 

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego tennisterritory.com jest firma Sport Territory z siedzibą w Złotnikach, adres: 62-002 Złotniki, ul. Podgrzybkowa 6 B, tel. 531 471 332,

wpisana do CEIDG pod numerem 

REGON: 3 8 0 4 7 9 3 2 4

NIP: 7 6 3 1 2 7 5 5 1 4

BDO: 000553201

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać tylko poprzez stronę www.tennisterritory.com
 2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę.
 3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest zalogowanie się oraz podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
 4. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Dostarczany towar jest wolny od wad.
 6. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres bok@tennisterritory.comlub drogą pocztową na adres: Sport Territory, ul. Podgrzybkowa 6 B, 62-002 Złotniki. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres Sport Territory. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni.
 8. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 9. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej bok@tennisterritory.comlub pod numer telefonu 531 471 332. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

Należność za towary zakupione w naszym sklepie internetowym można uregulować w następujący sposób:

 1. Wpłata bezpośrednio przelewem na konto bankowe przed odbiorem towaru. Po złożeniu zamówienia, klient zostanie poinformowany o koncie bankowym, na który powinien zostać dokonany przelew. Nr konta do wpłat za zamówienia: PKO BP: 73 1020 4027 0000 1002 1478 70572
 2. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki - płatność regulowana u kuriera.
 3. Wpłata poprzez system płatności PayU – szybki przelew, płatność kartą kredytową. Wygodna i natychmiastowa forma płatności, bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, serwis przekaże informacje z potwierdzeniem zakupu. 

  Płatność przed odbiorem towaru poprzez system płatności (PayU), to najszybszy i najpewniejszy sposób nabycia towaru. Dane kart kredytowych są w serwisie bezpieczne - użyte są tylko do obsługi danej transakcji, a połączenie przy płatności jest szyfrowane.

  W trosce o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w systemie płatności (PayU), obsługa sklepu może poprosić o weryfikację zamówienia opłaconego przez PayU - telefonicznie lub mailowo (poprzez adres e-mail klienta, podany w serwisie PayU).
 4. Płatność kartą podarunkową - karta stanowiąca elektroniczny lub papierowy odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca do realizacji o wartości równej nominałowi, wyrażonemu na karcie.

 

 

KOSZTY PRZESYŁKI

 

 1. Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 300 PLN, dotyczy wszystkich zamówień bez względu na metodę płatności oraz sposób wysyłki, wyłącznie na terenie Polski.
 2. Przesyłka poprzez Paczkomaty InPost przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru (czas dostawy 1-2 dni roboczych). Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto. Przesyłka Paczkomaty InPost nie obsługuje zamówień złożonych z wysyłką za pobraniem.
  Koszt przesyłki – zgodnie z aktualnym cennikiem. Aktualne ceny podane są na stronie sklepu internetowego www.tennisterritory.com.
 3. Przesyłka kurierska przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru (czas dostawy 1-3 dni roboczych). Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.
  Koszt przesyłki – zgodnie z aktualnym cennikiem. Aktualne ceny podane są na stronie sklepu internetowego www.tennisterritory.com.
 4. Przesyłka kurierska za pobraniem (czas dostawy 1-3 dni roboczych), płatność regulowana u kuriera.
  Koszt przesyłki - zgodnie z aktualnym cennikiem. Aktualne ceny podane są na stronie sklepu internetowego www.tennisterritory.com.
 5. Przesyłka kurierska międzynarodowa za przedpłatą (czas dostawy 2-5 dni roboczych). Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.
  Koszt przesyłki - zgodnie z aktualnym cennikiem. Aktualne ceny podane są na stronie sklepu internetowego www.tennisterritory.com.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż 3 dni robocze. Informacja o szacunkowym czasie realizacji zamówienia jest podana na kacie produktu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności na niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

 

WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

 

 1. Każdy zakupiony towar podlega 2-letniej gwarancji producenta:
  1. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
  2. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
  3. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
  4. Reklamacji może dokonać tylko zamawiający.
 1. Zakupiony w sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru z pełnym wyposażeniem, wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sport Territory ul. Podgrzybkowa 6 B, 62-002 Złotniki, z dopiskiem „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 2. Wszelkie informacje dotyczące reklamacji kierowane będą na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail: reklamacje@tennisterritory.com. Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą mailową.
 3. Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy, tj. również niewydzielający nieprzyjemnych zapachów. Reklamacja asortymentu przesłanego przez klienta, który nie przestrzega zasad higieny, nie zostanie rozpatrzona.

 

ZWROT I WYMIANA TOWARU

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres bok@tennisterrory.com lub drogą pocztową na adres: Sport Territory ul. Podgrzybkowa 6 B, 62-002 Złotniki. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres Sport Territory do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 30 dni.

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).
 3. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 4. Zarejestrowany klient posiada możliwość dokonania łatwego zwrotu przez Pocztę Polską. Koszt przesyłki przez Pocztę Polską zostanie potrącony od kwoty zwrotu. Klient wybierając ten sposób odesłania towaru do nas zgadza się na odliczenie kosztów przesyłki przez Pocztę Polską od przelewu zwrotnego.
 5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, formularzem zwrotu lub wymiany pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sport Territory ul. Podgrzybkowa 6 B, 62-002 Złotniki, z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”.
 6. Zwrotu lub wymiany może dokonać tylko zamawiający.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów.
 8. W przypadku wymiany towaru na inny w tej samej cenie, należy zarezerwować wybrany towar na wymianę, dokonując w sklepie jego zakupu, wpisując w polu „Uwagi dla sklepu” adnotację: „Wymiana do zamówienia nr ...”. Następnie należy odesłać wymieniany towar na adres sklepu.
 9. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę.
 10. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać „Wyrównanie do zamówienia nr ...”. W przypadku gdy rachunek bankowy Sport Territory nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę, zamówienie zostanie anulowane a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta.
 11. Sport Territory realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie do danego zamówienia w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.
 12. Jeżeli Sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: dokonania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonania przez Klienta nadpłaty, wzajemnych rozliczeń związanych z wymianą towaru lub towarów, płatność taka będzie dokonania wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na formularzu zwrotu lub wymiany bądź w wiadomości e-mail wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji.
 13. W przypadku zamówienia rakiety tenisowej oraz usługi naciągania, nie ma możliwości zwrotu oraz wymiany rakiety tenisowej z założonym nie fabrycznym naciągiem.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
Sklep internetowy www.tennisterritory.com chroni dane osobowe Użytkowników. Czytając, przeglądając, dokonując zakupów w sklepie internetowym www.tennisterritory.com, prenumerując Newsletter www.tennisterritory.com akceptujesz zasady zawarte w ochronie danych osobowych znajdującej się na tej stronie.

 1. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych, czy adresowych klientów użytkowników www.tennisterritory.com.
 2. Jeżeli kupujący wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości z newslettera, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, informacji w których przedstawiamy nowości, promocje itp.
 3. Informujemy, że zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych klient ma pełne prawa wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

SYSTEM RABATÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TENNISTERRITORY.COM

 

Rabaty udzielane są wszystkim zarejestrowanym klientom sklepu internetowego www.tennisterritory.com. Aby skorzystać z rabatów wystarczy, że zalogujesz się na swoje stałe konto. Ceny pomniejszone o należny rabat są widoczne po dodaniu produktu do koszyka.


Zasady rabatów kumulacyjnych

RABAT 3%

Klienci sklepu internetowego www. tennisterritory.com, którzy dokonają i zrealizują zakupy powyżej 2500 PLN
otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 3%.

RABAT 6%

Klienci sklepu internetowego www.tennisterritory.com, którzy dokonają i zrealizują zakupy łącznie powyżej 6000 PLN,
otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 6%.

RABAT 8%

Klienci sklepu internetowego www.tennisterritory.com, którzy dokonają i zrealizują zakupy łącznie wyżej 10000 PLN
otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 8%.

 

Na produkty oznaczone na stronie sklepu jako PROMOCJA oraz WYPRZEDAŻ, rabat kumulacyjny nie będzie naliczany.

 

Koszty dodatkowe, takie jak koszt transportu nie są wliczane do sumy wartości zakupów.

W przypadku zwrotu towaru, system odejmuje wartości za zwracane produkty, co ma wpływ na osiągane progi rabatowe.

W przypadku niewłaściwego naliczenia rabatu przez system, prosimy o skontaktowanie się z obsługą sklepu.

 

REGULAMIN WIRTUALNEJ KARTY PODARUNKOWEJ TENNIS TERRITORY

 

Wirtualna karta podarunkowa na zakup odzieży, butów i akcesoriów

Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy wirtualne karty podarunkowe do jednorazowego zrealizowania w sklepie internetowym www.tennisterritory.com. Dostępne kwoty to: 50100250 lub 500 PLN. Osoba, która otrzyma kartę będzie mogła sama wybrać prezent idealnie spełniający jej potrzeby i oczekiwania.

Regulamin

 1. Wydawcą wirtualnych kart podarunkowych jest Sport Territory z siedzibą w Złotnikach, 62-002, przy ulicy Podgrzybkowej 6 B.
 2. Wirtualna karta podarunkowa stanowi odpowiednik bonu towarowego i obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.tennisterritory.com
 3. Wartość wirtualnej karty podarunkowej równa jest wartości nominału na niej widniejącego. Przy nabywaniu wirtualnych kart podarunkowych nie obowiązują żadne rabaty ani upusty, w tym rabaty kumulacyjne. 
 4. Wirtualna karta podarunkowa uprawnia do jednorazowego zrealizowania. W momencie gdy użytkownik dokona zakupu towarów, używając wirtualnej karty podarunkowej, zostanie ona wykorzystana i nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika. 
 5. Jedna transakcja może zostać opłacona z wykorzystaniem maksymalnie trzech wirtualnych kart podarunkowych, mogą być to karty o różnych nominałach. 
 6. Przy realizacji wirtualnej karty podarunkowej uwzględniany jest indywidualny rabat jej użytkownika.
 7. Wirtualna karta podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 8. W wypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem wirtualnej karty podarunkowej będzie wyższa niż jej wartość nominalna, należy dopłacić różnicę za pomocą jednej z dostępnych form płatności.
 9. W wypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem wirtualnej karty podarunkowej będzie niższa niż jej wartość nominalna, nie wydaje się różnicy.
 10. Wirtualna karta podarunkowa zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej wydania. W momencie wydania wirtualnej karty podarunkowej następuje jej aktywacja. Okres ważności wirtualnej karty podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 11. Wirtualna karta podarunkowa może być realizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.tennisterritory.com. Użytkownik dokonuje realizacji wirtualnej karty podarunkowej poprzez wybranie jako formy płatności zamówienia “Bon towarowy” oraz wprowadzenie kodu znajdującego się na wirtualnej karcie podarunkowej w momencie składania zamówienia na wybrane towary. Skutkować to będzie zrealizowaniem wirtualnej karty podarunkowej oraz opłaceniem zamówienia w kwocie równej nominałowi wirtualnej karty podarunkowej. W przypadku gdy wartość zamówienia będzie wyższa od nominału wirtualnej karty podarunkowej, Użytkownik będzie zobowiązany dopłacić różnicę za pomocą jednej z dostępnych form płatności aby zamówienia mogło zostać zrealizowane. W przypadku zamówień realizowanych za pomocą wirtualnej karty podarunkowej nie jest dostępna płatność przy odbiorze (za pobraniem).
 12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wirtualne karty podarunkowe, które zostały utracone po ich wydaniu.
 13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży wirtualnej karty podarunkowej, Nabywcy nie przysługują w związku z tym wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 14. Realizacja wirtualnej karty podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie wirtualnej karty podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 15. Nabywca wirtualnej karty podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania jej przyszłego użytkownika, że wirtualna karta podarunkowa:
  - może być zrealizowana wyłącznie w sieci sklepie internetowym www.tennisterritory.com
  - nie podlega wymianie na środki pieniężne,
  - posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji wirtualnej karty podarunkowej w wypadku:
  - upływu jej terminu ważności,
  - gdy kod wirtualnej karty podarunkowej jest nieprawidłowy lub został już wcześniej wykorzystany.
 17. Użytkownik nabywając wirtualną kartę podarunkową w sklepie internetowym www.tennisterritory.como wybranym nominale ma możliwość dopisania na niej krótkiego tekstu w formie życzeń i podpisu oraz podania adresu email odbiorcy, na który nastąpi wysłanie wirtualnej karty podarunkowej po opłacaniu zamówienia. Zamówienie na wirtualną kartę podarunkową nie może zawierać innych towarów. W przypadku chęci zamówienia wraz wirtualną kartą podarunkową innych towarów należy złożyć osobne zamówienie. 
 18. Wszelkie reklamacje związane z wirtualnymi kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej lub mailowej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 19. Reklamacje związane z wirtualnymi kartami podarunkowymi powinny być składane listownie na adres siedziby Wydawcy – Sport Territory, ul. Podgrzybkowa 6 B, 62-002 Złotniki lub mailowo na adres: bok@tennisterritory.com.
 20. W wypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu wirtualnej karty podarunkowej (nawet opłaconych częściowo), użytkownik może wybrać inny towar z oferty sklepu o tej samej wartości zgodnie z procedurą wymiany. Jeśli wartość wybranego towaru będzie wyższa - należy dopłacić różnicę w cenie, jeśli niższa - różnica nie będzie zwrócona.
 21. W wypadku uznania reklamowanego towaru nabytego przy użyciu wirtualnej karty podarunkowej, użytkownik może wybrać inny towar z oferty sklepu o tej samej wartości. Jeśli wartość wybranego towaru będzie wyższa - należy dopłacić różnicę w cenie, jeśli niższa - różnica nie będzie zwrócona. W przypadku gdy użytkownik nie jest zainteresowany aktualną ofertą sklepu jest wydawana nowa wirtualnej karta podarunkowa o tej samej wartości co reklamowany towar.
 22. Środki pieniężne za nabycie wirtualnej karty podarunkowej przechodzą w całości na własność Sport Territory w momencie wydania fizycznej karty podarunkowej.
 23. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych na konto Wydawcy oraz odbiór wirtualnej karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 24. Użytkownik poprzez podanie kodu wirtualnej karty podarunkowej podczas realizacji zamówienia na Towary w sklepie internetowym www.tennisterritory.com oraz odbiór Towarów nabytych z użyciem wirtualnej karty podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia wirtualnej karty podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 25. Wirtualna karta podarunkowa nie jest elektronicznym środkiem płatniczym, nie jest formą pieniądza elektronicznego i nie jest kartą płatniczą.
 26. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 27. Wydanie wirtualnej karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 28. Nabywca w momencie wydawania wirtualnej karty podarunkowej, na własne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie jej wydania, może otrzymać pisemne pokwitowanie dokonania wpłaty środków pieniężnych w formie noty obciążeniowej, niestanowiącej paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 29. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej sklepu.
 30. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod e-mail: bok@tennisterritory.com lub tel: 531 471 332 od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 16.

 

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl